• Gratis frakt med Bring over 400 NOK*
 • Du har alltid åpent kjøp i 90 dager
 • Betal enkelt med Vipps

Ingen tollgebyrer eller andre avgifter vil bli lagt til, les mer her

Gratis frakt over 400NOK*
Betal enkelt med Vipps

Ingen tollgebyrer eller andre avgifter vil bli lagt til, les mer her

1. Generelt

Hos Lowwi AB vil vi at du skal føle deg trygg når du oppgir personopplysningene dine til oss. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, leverer ut og lagrer personopplysningene dine samt hvordan vi ellers sikrer at personopplysningene dine behandles ifølge gjeldende lovgivning. Det er viktig for oss at du leser og forstår denne personvernpolicyen, og at du kjenner deg trygg på hvordan vi behandler personopplysningene dine.

2. Hvem er ansvarlig for personopplysningene?

2.1 Lowwi AB, med org.nr. 556881-9238 og postadresse Morabergsvägen 8, 152 42, Södertälje (i denne policyen kalt ”Lowwi”), er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine når Lowwi tilbyr og markedfører produkter og tjenester samt ved øvrige kontakter med Lowwi, slik som besøk i nettbutikken vår eller servicehenvendelser via e-post og telefon. Som behandlingsansvarlig er det Lowwis ansvar å se til at opplysningene dine håndteres på en korrekt og sikker måte ifølge anvendelig lovgivning.

3. Hvilke personopplysninger om deg behandler vi, og hvilke behandler vi ikke?

Lowwi samler inn og behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg som kunde eller potensiell kunde i sammenheng med at du gjennomfører kjøp og bruker tjenestene våre, og at vi markedsfører produktene og tjenestene våre.

 • Kontaktopplysninger som navn, tittel og attesteringsrettigheter, e-postadresse, leveringsadresse, fakturaadresse og telefonnummer.

 • Bestillingsformasjon som ordrenummer, bestilte produkter eller tjenester, ordredato, pris, rabatt og kjøpshistorikk.

 • Betalingsopplysninger som betalingsmåte, transaksjonstidspunkt, beløp, IP-adresse og betalingshistorikk.

 • Korrespondanse og annen informasjon om supporthenvendelser som lydopptak av samtaler, merknader og e-postmeddelelser ved kontakt med kundeservice.

 • Brukergenererte data om interaksjonen din med Lowwis markedskommunikasjon og nettsteder, som IP-adresse, enhetsinformasjon (teknisk informasjon om datamaskiner, mobiltelefoner og andre enheter som du bruker, f.eks. nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem), stedsinformasjon, svar på spørreskjemaer og trykk- og besøkshistorikk som blant annet viser hvilke av varene eller tilbudene våre som interesserte deg, hvordan du interagerer med nyhetsbrevene våre samt resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser.

 • Hvis du har rett til å bruke ulike tilbud eller rabatter gjennom medlemskap i ulike forbund eller organisasjoner som har forhandlet avtaler med Lowwi for sine medlemmer.

 • Opplysninger oppgitt i konkurransebidrag og påmelding til konkurranser eller andre markedsføringstiltak.

 • Vi lagrer også i visse tilfeller Org.nr. når du handler som bedrift. Disse lagres når du bruker kassen vår som er spesielt beregnet på kommuner, fylkeskommuner og bedrifter. Dette for at vi skal kunne utstede en faktura for kjøpet.

 • Vi lagrer IKKE ditt personnummer, kortnummer, bankkontonummer eller lignende som forbruker. Disse lagres av fakturapartneren vår, Walley/Collector Bank AB. For spørmål om dette og hvordan disse opplysningene behandles, ber vi deg vennligst om å kontakte Walley/Collector Bank AB.

4. Fra hvilke kilder samler vi inn opplysninger om deg som kunde?

4.1 Lowwi samler inn personopplysningene dine direkte fra deg når du gjennomfører en bestilling, besøker Lowwis hjemmeside, trykker på linker i digital markedskommunikasjon som vi har sendt deg, er i kontakt med kundeservice eller når du på en annen måte har kontakt med Lowwi og oppgir opplysninger om deg selv. Informasjon om deg samles i disse tilfellene inn for at du skal kunne inngå avtaler med Lowwi, og for at Lowwi skal kunne tilby produktene og tjenestene sine til deg.

4.2 Hvis du er innehaver av en konto, samler Lowwi også inn personopplysninger om deg ved registrering av kontoen og i løpet av tiden du er kontoinnehaver, f.eks. kjøpshistorikken din, atferden din på Lowwis nettsted, kundeinnstillingene dine for å ta imot markedskommunikasjon og hvilke tilbud du er interessert i ved besøk av nettbutikken vår og når du leser eller trykker på lenker i våre digitale utsendelser.

4.3 Utover de opplysningene som Lowwi samler inn fra deg kan vi også samle inn personopplysninger fra andre, dvs. fra tredjepart. Vi henter informasjon fra offentlige register via tredjeparts tjenester for adresseoppdatering, f.eks. Ratsit, for å kontrollere at vi har riktige kontaktopplysninger for deg. Vi henter opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitusjoner, opplysningsforetak eller banker, f.eks. UC.

4.4 Lowwi samler også inn visse personopplysninger via cookies som loggfører hvordan du bruker nettstedet vårt, og dermed hvilket innhold du foretrekker.

5. Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Lowwi samler inn og håndterer opplysninger om deg for ulike formål. Disse formålene fastsetter de ytre rammene for hva vi kan bruke personopplysningene dine til. Nedenfor forklarer vi formålene med behandlingen vår og gir eksempler på hvilke behandlingsoppgaver som skjer under respektive formål. Merk deg at visse av personopplysningene dine kan behandles for flere formål.

a) Håndtere bestillinger og kjøp

Behandling av personopplysninger for dette formålet omfatter aktiviteter for å blant annet identifisere deg og sende ordrebekreftelser, levere bestillinger, varsle om leveringer samt håndtere reklamasjons- og garantisaker vedrørende kjøpte produkter.

Innsamlingen av opplysninger som vi utfører for å kunne håndtere bestillingene og kjøpene dine, kreves for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ifølge kjøpsvilkårene våre. Hvis du ikke oppgir opplysningene, kan ikke forpliktelsene oppfylles, og vi kan i så fall nekte deg bestillingen eller kjøpet.

b) Tilveiebringe og håndtere konto

Vi behandler personopplysninger for dette formålet for å f.eks. gi deg tillatelse til å logge inn på kontoen, sikre identiteten din, lage dine personlige sider, opprettholde korrekte kontaktopplysninger, håndtere innstillingene dine for markedskommunikasjon og personlig tilpassede tilbud, forenkle håndtering av henvendelser og reklamasjoner samt gjøre det mulig for deg å se bestillings- og betalingshistorikken din.

c) Tilby tilpasset informasjon, fordeler og tilbud samt gi en personlig opplevelse av nettstedet vårt til deg som har konto

Hos Lowwi vil vi at du skal få den beste mulige opplevelsen når du besøker nettstedet vårt, og når vi kommuniserer med deg. Derfor behandler vi personopplysninger for dette formålet slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen med formål om å skape, tilby og gi deg personlig tilpasset innhold i kommunikasjon og markedsføring via post, e-post, sms/mms og telefon med individuelle fordeler og tilbud, anbefalinger og annen informasjon som vi tror er relevant for deg samt påminne om forlatte digitale varekurver. For å muliggjøre dette utføres analyser av de opplysningene som Lowwi samler inn, slik som bosted, ordrehistorikk og brukergenererte data.

Innsamlingen av opplysninger som gjøres for formålet, kreves for at vi skal kunne oppfylle forpliktelsene våre ifølge disse vilkårene. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan ikke forpliktelsene våre oppfylles, og vi må i så fall begrense visse fordeler og andre formål som er knyttet til kontoen din.

d) Oppgi informasjon om og markedsføre produkter og tjenester

Vi behandler personopplysninger for dette formålet for å kunne informere deg om og markedsføre produktene og tilbudene som Lowwi selger, visse anbefalinger, påminne deg om forlatte digitale varekurver samt invitere deg til å delta i konkurranser og markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser via post, e-post, sms/mms og telefon.

e) Gjennomføre og håndtere deltagelse i konkurranser og andre markedsføringstiltak

Behandling av personopplysninger for dette formålet omfatter tiltak for å f.eks. identifisere deltakere, kommunisere med deltakere i en konkurranse samt utpeke vinnere og formidle gevinster, kontrollere deltakernes alder og kommunisere med deltakere i løpet av og etter et arrangement (slik som bekreftelser på påmeldinger, påminnelser og vurderinger). Merk deg at informasjon om at du har deltatt på arrangementer, omfattes av kategorien brukergenererte data, som behandles for andre formål.

f) Håndtere henvendelser som kommer inn til Lowwis brukerstøttefunksjoner

Behandling av personopplysninger for dette formålet omfatter Lowwis aktiviteter for å f.eks. kommunisere, sikre kundens identitet, utrede klage- og brukerstøttesaker, svare på spørsmål som kommer inn til kundeservice eller andre brukerstøttefunksjoner via e-post, telefon eller digitale kanaler, korrigere feilaktige opplysninger, yte teknisk support og ta seg av kundeforholdet.

g) Oppfylle rettslige forpliktelser som kreves av Lowwi

Personopplysninger behandles for dette formålet for at Lowwi skal kunne oppfylle krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Eksempel på slike krav er produktansvar og produktsikkerhet, slik som utvikling av kommunikasjon og informasjon om produktvarsler og tilbakekalling av produkter (f.eks. ved en feil eller et helseskadelig produkt) og forpliktelser til å lagre visse typer informasjon ifølge bokføringslover som kan henføres til et enkelt individ. Hvis opplysningene som Lowwi samler inn innen rammen for dette formålet ikke oppgis, kan ikke vår rettslige forpliktelse oppfylles, og vi kan i så fall nekte deg bestillingen, kjøpet eller den aktiviteten som gir opphav til våre rettslige og juridiske forpliktelser.

h) Forhindre misbruk og forhindre, forebygge og utrede brudd innenfor rammen av virksomheten vår

Behandling av personopplysninger for dette formålet skjer blant annet for å forhindre misbruk av kontoen og forebygge og utrede mistanke om tyveri og bedrageri. Når du vil betale for varer med faktura, gjennomfører vi derfor en svindelkontroll der vi analyserer hvilke produkter du vil kjøpe, leveringsadresse, verdien av produktene med mer. Vi flagger handlingsmønstre som ofte forekommer i sammenheng med svindler, og deretter gjennomføres en manuell test for å undersøke risikoen for at det kan være spørsmål om et svindelforsøk. Mistenkt kriminalitet og forsøk på kriminelle handlinger kan bli politianmeldt.

i) Vurdere, utvikle og forbedre Lowwis tjenester, produkter og system for våre kunder generelt

Behandling av personopplysninger for dette formålet omfatter aktiviteter for å blant annet gjøre nettbutikken vår og andre tjenester mer brukervennlige, utvikle eller løfte fram digitale funksjoner, forbedre kundetilbudene våre (f.eks. utvikling av tjenester og produkter), finne grunnlag for å forbedre vare- og logistikkstrømmen (f.eks. for å kunne lage prognoser for innkjøp, lager og leveringer), utvikle og forbedre bedriftens sortiment og resurseffektivitet samt forbedre IT-systemet vårt for å forbedre sikkerheten, hente fram statistikk for markeds- og kundeanalyser og oppfølging av handler samt forhandlings- og metodeutvikling relatert til bestillinger og kjøp, automatisk arkivere atferd som senere kan kreve gransking av sikkerhetsgrunner og gi kunder muligheten til å påvirke det sortimentet som Lowwi tilbyr. For å kunne oppfylle dette formålet utfører Lowwi generelle analyser i gruppeform, dvs. ikke på individnivå, med hensyn til blant annet klikk- og besøksatferd, enhetsinformasjon, ordrehistorikk, betalingshistorikk, geografisk sted og individuelle kunders tilbakemeldinger.

6. Hva er de rettslige grunnene for behandlingen vår av personopplysningene dine?

For at Lowwi skal ha rett til å samle inn og behandle personopplysningene dine, må det finnes en juridisk grunn for hvert formål som opplysningene behandles for. De juridiske grunnene som vi baserer behandlingen vår på, er beskrevet i dette avsnittet. Merk deg at flere juridiske grunner kan være anvendelige for samme behandling.

a) Rettslig forpliktelse

Denne grunnen innebærer at behandlingen vår er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kreves av Lowwi, for eksempel å dokumentere betalingsopplysninger for å oppfylle kravene i bokføringsloven.

b) Avtaleforpliktelser

Denne grunnen innebærer at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg som kunde eller for å kunne inngå en avtale på et senere tidspunkt. For deg som er innehaver av en konto, har du inngått en avtale med Lowwi som setter rammene for hvilken behandling av personopplysningene dine som kan skje for å tilby, håndtere og administrere tjenestene våre som er koblet til kontoen, f.eks. analyse av de personlige egenskapene for å gi deg personlig tilpassede fordeler og tilbud. Ved bestilling eller kjøp behandler vi opplysningene dine for å oppfylle forpliktelser ifølge Lowwis kjøpsvilkår. Da kan det f.eks. være nødvendig at Lowwi registrerer kontaktopplysningene dine, slik at vi kan oppfylle forpliktelsene våre for å kunne levere produktene.

c) Berettiget interesse

Denne grunnen innebærer at behandlingen vår baseres på en såk. interesseavveining av berettiget interesse. Med dette menes at behandlingen gjøres fordi Lowwi bedømmer at vi har berettiget interesse av å behandle personopplysningene dine som veier tyngre enn interessen din for å ikke få personopplysningene behandlet. Av denne grunn behandler vi blant annet personopplysningene dine for å hindre misbruk av kontoen og forhindre, forebygge og utrede brudd innenfor rammen for virksomheten vår. Hvis vi bedømmer at brudd eller forsøk på brudd er begått og inngir en politianmeldelse, kommer Lowwi uansett til å fortsette å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne fastsette, forsvare eller oppfylle gjeldende rettslige krav.

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

7.1 Lowwi kommer til å lagre personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle alle formålene som opplysningene behandles for. Lagringperiodens lengde avhenger altså av hvilket formål opplysningene behandles for. I tillegg kan Lowwi komme til å lagre opplysningene lenger om det trengs for å fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende rettslige krav, f.eks. hvis det pågår en tvist eller om en anmeldelse om brudd er sendt inn til Politimyndigheten. Vi gjennomfører regelmessig utplukking og tar bort personopplysninger som ikke er nødvendige å lagre lenger.

7.2 Lowwi lagrer personopplysninger knyttet til kontoen din så lenge du er aktiv med interaksjon med Lowwi på ulike måter. Hvis du har vært inaktiv over en viss periode, kommer kontoen til å avsluttes automatisk, og personopplysningene som vi har samlet inn og behandlet for å tilby kontoen og tjenestene koblet til kontoinnehaveren vil slettes.

8. Oversikt over behandlingen vår av personopplysninger

Nedenfor har vi laget en oversiktlig samling av behandlingen av personopplysninger for å tydelig forklare hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler for våre ulike formål, hvilken rettslig grunn som ligger til grunn for behandlingen vår, og hvor lenge vi lagrer opplysningene.

Formål

Rettslig grunnlag

Kategorier av personopplysninger

Lagringstid

For å kunne håndtere bestillingene og kjøpene dine

Avtaleforpliktelser ifølge Lowwis generelle salgsbetingelser

 • Kontaktopplysninger, f.eks. navn, postadresse, e-postadresse

 • Kontoinformasjon

 • Ordreinformasjon

 • Finansiell informasjon

Fem år etter at bestillingen din er betalt og levert, eller, hvis garantiperioden for kjøpt produkt eller tjeneste er lenger, etter at den perioden er utgått.

For å tilveiebringe og håndtere kontoen din

Avtaleforpliktelser ifølge Vilkårene og betingelsene for kontoen

 • Kontaktopplysninger, f.eks. e-postadresse

 • Kontoinformasjon, f.eks. brukernavn og passord

 • Bestillingsinformasjon, som f.eks. ordrehistorikk

 • Betalingsopplysninger

 • Brukergenererte data

 • Kundeinnstillinger

Så lenge du har en konto.

For å oppgi personlig tilpasset informasjon, fordeler og tilbud samt gi en personlig tilpasset opplevelse av nettbutikken vår til deg som har konto

Avtaleforpliktelser ifølge Vilkårene for kontoen

 • Kontaktopplysninger

 • Kontoinformasjon

 • Bestillingsinformasjon, som f.eks. ordrehistorikk

 • Brukergenererte data, som klikk- og besøkshistorikk samt stedsinformasjon

 • Kundeinnstillinger

 • Stilling eller medlemskap som berettiger fordeler

Så lenge du har en konto.

For å oppgi informasjon om samt markedsføre produkter og tjenester

Avtaleforpliktelser ifølge Vilkårene og betingelsene for konto for deg som har en konto

 

Berettiget interesse for deg som ikke har en konto

 • Kontaktopplysninger, slik som bosted

 • Kontoinformasjon

 • Bestillingsinformasjon, som f.eks. ordrehistorikk

 • Brukergenererte data, som klikk- og besøkshistorikk

 • Kundeinnstillinger, som valg om å motta markedsføring

Så lenge du har en konto for deg som er kontoinnehaver.

 

Tre år etter at du sist trykket på en lenke i kommunikasjonen vår med deg dersom du ikke har en konto.

For å gjennomføre og håndtere deltakelse i arrangementer, konkurranser og andre markedsføringstiltak

Berettiget interesse

 • Kontaktopplysninger

 • Kontoinformasjon

 • Opplysninger oppgitt i konkurranser, anmeldelser og vurderinger

Tre år etter at arrangementet eller konkurransen avsluttes.

For å håndtere henvendelser som kommer inn til kundeservice og andre brukerstøttefunksjoner

Berettiget interesse

 • Kontaktopplysninger, f.eks. telefonnummer og e-postadresse

 • Kontoinformasjon

 • Bestillingsinformasjon, som ordrenummer, kjøpte produkter og leveringstidspunkt

 • Betalingsopplysninger, som betalingsmåte

 • Brukergenererte data

 • Stilling eller medlemskap som berettiger fordeler

 • Korrespondanse og annen informasjon om supporthenvendelser, som teknisk informasjon om kundens utstyr

Fem år etter siste kontakt i saken, eller, hvis garantiperioden for produktet eller tjenesten som saken gjelder er lenger, etter at den perioden er utløpt.

For å oppfylle rettslige forpliktelser, som krav i bokføringsloven, produktansvar og beskyttelse av personopplysningene dine i systemene våre

Rettslig forpliktelse

 • Kontaktopplysninger, f.eks. navn og adresse

 • Kontoinformasjon

 • Ordreinformasjon, som f.eks. kjøpsdato

 • Betalingsopplysninger

 • Korrespondanse og annen informasjon om brukerstøttehenvendelser

Så lenge vi forpliktes til å lagre opplysningene ifølge gjeldende lover eller myndighetenes beslutninger.

For å hindre misbruk og forhindre, forebygge og utrede brudd innenfor rammen av virksomheten vår

Berettiget interesse

 • Kontaktopplysninger, f.eks. navn og telefonnummer

 • Kontoinformasjon

 • Ordreinformasjon, f.eks. bestilte varer

 • Betalingsopplysninger, som f.eks. betalingsmåte

 • Brukergenererte data, f.eks. klikk- og besøkshistorikk

I løpet av tiden som nødvendige kontroller utføres. Hvis behandlingen leder till politianmeldelse, kommer opplysningene til å lagres så lenge det kreves for å fullføre anmeldelsen og påvise, forsvare eller gjøre gjeldende det rettslige kravet.

For å vurdere, utvikle og forbedre Lowwi-tjenester, produkter og systemer for våre kunder generelt

Berettiget interesse

 • Kontaktopplysninger, f.eks. bosted

 • Kontoinformasjon

 • Ordreinformasjon

 • Betalingsinformasjon

 • Brukergenererte data, slik som klikk- og besøkshistorikk samt enhetsinformasjon

 • Kundeinnstillinger

 • Korrespondanse og annen informasjon om brukerstøttehenvendelser, f.eks. tilbakemelding på produkter, tjenester og svartider

Så lenge du har en konto for deg som er kontoinnehaver.

 

Fem år etter at du sist interagerte med Lowwi hvis du ikke har en konto, f.eks. besøkt hjemmesiden vår, logget inn på en tidligere konto eller trykket på en lenke i kommunikasjonen vår til deg.

9. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

9.1 Lowwi kan komme til å oppgi opplysningene dine til andre selskaper for at du skal kunne benytte deg av tilbudene, produktene og tjenestene våre. Mottakerne av personopplysningene dine kan enten være databehandlere for Lowwi, dvs. bedrifter som behandler opplysningene dine for vår regning og ifølge våre instruksjoner, eller selvstendig behandlingsansvarlige, dvs. bedrifter som har selvstendig ansvar for behandlingen av opplysningene dine da de har en direkte relasjon med deg som kunde, slik som f.eks. Walley/Collector Bank AB.

9.2 Lowwi kan også komme til å oppgi opplysningene dine til myndigheter hvis det er nødvendig for å følge lover, forskrifter eller myndighetsbeslutninger eller for at Lowwi skal kunne fastsette, forsvare eller oppfylle gjeldende rettslige og juridiske krav.

9.3 Avhengig av hvilke kontakter du har hatt med Lowwi, f.eks. om du er innehaver av en konto eller mottar markedskommunikasjon, kan Lowwi oppgi personopplysningene dine til følgende mottakere:

 • Andre selskap innen Lowwi som bistår med databehandling til Lowwi for at vi skal kunne oppfylle de ulike formålene som angis i denne policyen. De juridiske grunnene for overføringen av data til andre selskaper i vårt konsern er de samme som for vår egen behandling.

 • Bedrifter som tilbyr informasjon fra folkeregisteret eller andre offentlige register for å sikre at vi har riktige kontaktopplysninger til deg, slik at vi kan håndtere bestillingene og kjøpene dine samt kontoen din og tjenestene koblet til besittelsen din av kontoen. De opplysningene som oppgis er identifikasjonsnummer og kontaktopplysninger basert på avtaleforpliktelsene våre til deg som juridisk grunn.

 • Analyse- og markedsføringsbedrifter som tilbyr tjenester som automatiserte markedsføringsverktøy, analyser, kommunikasjon, print og distribusjon. Disse mottakerne hjelper Lowwi med å analysere opplysningene dine samt å informere om og markedsføre de produktene og tjenestene som Lowwi selger. Opplysningene som oppgis er kontaktopplysninger, kontoinformasjon, kundeinnstillinger, ordreopplysninger og brukergenererte data basert på berettiget interesse samt avtaleforpliktelsene våre til deg som innehaver av konto av juridiske grunner.

 • Statlige myndigheter, som Politimyndigheten eller Skatteetaten, som vi er forpliktet til å oppgi personopplysningene dine til ifølge loven eller myndighetsbeslutninger eller som vi oppgir personopplysninger til pga. mistanke om lovbrudd eller forsøk på lovbrudd. De kategorier av opplysninger som oppgis, er kontaktopplysninger, identifikasjonsnummer, kontoinformasjon, ordreinformasjon, betalingsopplysninger og brukergenererte data basert på rettslig forpliktelse som påhviler Lowwi, eller for at vi skal kunne fastsette, forsvare eller oppfylle gjeldende rettslige krav.

9.4 Hvis du legger inn en bestilling her eller gjennomfører kjøp fra Lowwi, kan vi dessuten oppgi alle personopplysningene dine til følgende mottagere innen rammen for håndtering av bestillingene dine og kjøp basert på avtaleforpliktelsene våre overfor deg som lovlig grunn:

 • Leverandører, produsenter, distributører og underleverandører av produkter og tjenester som Lowwi selger som blant annet tilbyr produktene og tjenestene og hjelper oss med brukerstøttetjenester som vedlikehold, reparasjon og kassering av returnerte produkter. Opplysningene som oppgis er kontaktopplysninger og ordreinformasjon.

 • Logistikkselskaper og speditører som hjelper oss med varetransporter, slik at vi kan levere produktene og tjenestene våre til deg. Vi oppgir kontaktopplysninger og ordreinformasjon til disse mottakerne.

 • Forsikringsselskaper som tilbyr forsikringer for noen av produktene og tjenestene våre. Opplysningene som oppgis når du har valgt å tegne en forsikring er kontaktopplysninger og ordreinformasjon.

 • Samarbeidspartnere og leverandører av betalingsløsninger, f.eks. kortinnløsende foretak, banker, kredittinstitusjoner og andre finansielle aktører som sørger for at du kan gjennomføre betalinger, og og tilbyr deg ulike finansieringsløsninger. Opplysningene som oppgis, er kontaktopplysninger og betalingsopplysninger.

9.5 Lowwi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjeparter.

10. Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

Lowwi kommer først og fremst til å håndtere personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Men vi kan også komme til å overføre personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS hvis vi trenger å dele opplysningene dine med Lowwis leverandører eller samarbeidspartnere som finnes utenfor eller lagrer personopplysningene i et land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer Lowwi til å foreta de tiltakene som kreves for å på en lovlig måte overføre personopplysningene ved å sikre at personopplysningene dine håndteres sikkert, og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er sammenlignbart med den beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS – for eksempel ved å inngå en avtale med mottakeren som innbefatter EU-kommisjonens standard avtaleklausuler, eller, hvis overføringen gjøres til USA, ved at mottakeren sertifiserer seg ved å følge prinsippene i Privacy Shield.

11. Hvilke rettigheter har du som registrert kunde?

11.1 Lowwi har ansvaret for at personopplysningene dine behandles ifølge gjeldende lovgivning. I dette avsnittet beskrives rettighetene dine knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Basert på dine ønsker eller eget initiativ kommer vi til å rette, anonymisere, slette eller fullføre opplysninger som oppdages som feilaktige, ufullstendige eller misvisende. Hvis du har spørsmål om dette eller vil utøve en rettighet, må du vennligst kontakte oss på den kontaktinformasjonen som oppgis lengst nede i denne policyen.

a) Rett på tilgang til personopplysningene dine

Hos Lowwi ønsker vi å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i behandlingen som vi gjør om deg, har du rett til å be om å få informasjon om behandlingen, inkludert en kopi av personopplysningene dine som er under behandling, en såkalt registerutskrift. Dette omfatter informasjon om formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringsperioden eller kriteriene for hvordan lagringsperioden fastsettes, informasjon om hvor opplysningene vi har samlet inn kommer fra og forekomsten av automatiserte avgjørelsesprosesser, inkludert informasjon om logikken bak og betydningen av behandlingen. Merk deg at ved en forespørsel om tilgang kan vi komme til å spørre om ytterligere opplysninger om deg for å sikre at vi oppgir opplysningene til riktig person og hvilke opplysninger du vil ha innsyn i. Registerutskriften er kostnadsfri, men ved gjentatte forespørsler har Lowwi rett til å ta ut en administrativ avgift på 100 kr.

b) Rett til rettelse av personopplysningene dine

Lowwi sørger for å ha korrekte og oppdaterte personopplysninger. Hvis opplysningene som vi har om deg er feilaktige, har du rett til å be om at de endres. Du har også rett på å fullføre eventuelle ufullstendige personopplysninger, f.eks. hvis vi har riktig gateadresse, men mangler gatenummer. Hvis du ber om det, kommer vi til å så raskt som mulig korrigere de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.

c) Rett til sletting av personopplysningene dine

Vi respekterer at de personopplysningene som vi behandler om deg, er lånt fra deg. Du har derfor rett til å be om at Lowwi fjerner personopplysningene dine når opplysningene behandles på en ulovlig måte, må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Lowwi omfattes av, ikke lenger er er nødvendige for det formålet som de behandles for eller når du innvender mot en interesseavveining av berettiget interesse som Lowwi har gjort, og det mangler berettiget interesse for Lowwi eller tredjepart som veier tyngre (se nedenfor i avsnitt f) for informasjon om retten til å innvende). Vi kan imidlertid ikke alltid imøtekomme forespørselen din, fordi det kan oppstå anledninger som gir oss rett til å fortsette behandlingen, f.eks. hvis personopplysningene behandles for å oppfylle en rettslig forpliktelse som legal grunn (slik som etterfølgelse av krav i bokføringsloven), eller hvis opplysningene er nødvendige for at Lowwi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

d) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene som vedrører deg, i et strukturert format og i visse tilfeller få opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten omfatter imidlertid bare opplysninger som du selv har oppgitt til Lowwi, og som vi behandler med støtte av samtykke eller avtaleforpliktelse overfor deg som lovlig grunn.

e) Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å begjære at behandlingen vår av personopplysningene dine begrenses i visse situasjoner, noe som innebærer at opplysningene bare kan behandles for visse formål. Du kan f.eks. be om begrensning av feilaktige opplysninger når du har bedt om rettelse. I løpet av perioden Lowwi utreder opplysningenes korrekthet, kommer behandlingen av dem til å begrenses.

f) Rett til å gjøre innvendinger mot visse typer av behandlinger

Når Lowwi behandler personopplysningene dine basert på interesseavveining av berettiget interesse som legal grunn eller for direktemarkedsføring, har du har rett til å innvende mot behandlingen vår. Innvendinger mot Lowwis interesseavveining kan gjøres når du har personlige grunner som vedrører situasjonen. Ved slike innvendinger bedømmer Lowwi om vi har berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn interessen din av beskyttelse av personvernet ditt. Hvis dette er tilfellet, kan Lowwi fortsette å behandle personopplysningene dine til tross for at du har motsatt deg behandlingen. Innvendinger mot direktemarkedsføring og analyser som utføres for direkte markedsføringsformål kan utføres uten å oppgi noen grunn. Dessuten får du muligheten til å innvende mot markedsføring ved hver enkelte digitale utsendelse. Hvis du innvender mot direktemarkedsføring, kommer vi til å avslutte behandlingen av personopplysningene dine for det formålet og alle typer av direkte markedsføringstiltak, slik som å sende ut nyhetsbrev og tilbud. Hvis du bare innvender mot personlig tilpassede tilbud, kommer markedskommunikasjonen med deg til å være generell, ettersom at det er vanskelig for oss å bedømme hvilken markedsføring som er relevant for deg hvis vi ikke kan analysere de personlige egenskapene dine.

11.2 Hvis du opplever at vi håndterer personopplysningene dine på en feilaktig måte, er du velkommen til å kontakte oss. Kontaktopplysningene er lengst nede i denne policyen. Du har også rett til å sende inn eventuelle klager angående behandling av personopplysningene dine til Datainspeksjonen, som er ansvarlig tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger i Sverige.

12. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Lowwi har derfor satt i verk passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot upassende eller ufrivillig offentliggjøring, bruk, utilbørlig tilgang, sletting, endring eller skade på personopplysningene dine. Alle kundeopplysningene lagres for eksempel i en database som er beskyttet med brannmur og tilgangsstyring, slik at bare ansatte innen Lowwi som trenger tilgang til opplysningene dine for å utføre spesifikke opplysninger har slik tilgang.

13. Bruk og endring av av personvernpolicyen

13.1 Den senest oppdaterte versjonen av Lowwis personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettstedet vårt. Personvernpolicyen vår gjelder til enhver tid i den formen og med det innholdet som er publisert på nettstedet.

13.2 Lowwi har rett til å når som helst oppdatere denne personvernpolicyen. Hvis personvernpolicyen endres, kommer den oppdaterte policyen til å publiseres på Lowwis nettsider. Vi kan også komme til å informere deg via e-post hvis det skjer større endringer av personvernpolicyen. Hvis du ikke vil akseptere den endrede policyen, kan du avslutte kontoen din ved å kontakte kundeservice – se kontaktopplysningene lengst nede i denne policyen.

14. Kontaktopplysninger

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen vår av personopplysningene dine, eller hvis en opplysning skulle være feilaktig og du vil at vi skal rette på den.

Produktet er lagt til i handlekurven din

Handlekurv

Beløp: kr 0

Kasse